Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η Πράξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των φορέων της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και  Σφακίων), με τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ που έχει ως επίκεντρο δράσης την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης ή και τη στήριξη για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνολικά 100 ωφελούμενα άτομα.

 

Από το σύνολο των 100 ωφελουμένων:

 

 • Ποσοστό 60% είναι γυναίκες
 • Ποσοστό 50% είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών

 

Επίσης,

 

 • 20 ωφελούμενοι/ες θα υποστηριχθούν με στόχο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 • 40 ωφελούμενοι/ες αναμένεται να προσληφθούν σε επιχειρήσεις του Δικτύου
 • 40 ωφελούμενοι/ες αναμένεται να υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

 

Επιπλέον,

 • 12 ωφελούμενοι/ες θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
 • 2 κοινωνικές επιχειρήσεις θα συσταθούν, στις οποίες θα απασχολούνται κατά μέσο όρο 6-8 άτομα
 • 60 θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας αναμένεται να δημιουργηθούν

 

To Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης δικτυώσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συλλογικότητες και οργανώσεις πολιτών, μεμονωμένα άτομα), αξιοποιώντας την τοπική δυναμική και την υπάρχουσα εμπειρία με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Βασικές επιδιώξεις του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση είναι:

 • η ενδυνάμωση και εμψύχωση κάθε ωφελούμενου ατόμου
 • η διευκόλυνση πρόσβασης ομάδων στόχων στην επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση
 • η κάλυψη κενού δεξιοτήτων που απαιτούνται από την τοπική αγορά εργασίας
 • η δημιουργία προϋποθέσεων για πλήρη εργασιακή ένταξη ομάδων στόχων
 • η μείωση ποσοστών ανεργίας και τόνωση τοπικής οικονομίας
 • η ενίσχυση εναλλακτικών, βιώσιμων και ευέλικτων πρακτικών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
 • η αξιοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας (συμπληρωματικότητα και συνέργεια)
 • η προώθηση καινοτόμων δικτύων πληροφόρησης και σύζευξης
 • η ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικής συνοχής
 • η εξασφάλιση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων και διατήρησης αποτελεσμάτων.
image_pdfimage_print