Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Με μια ματιά…

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Τοπικά Σχέδια για την Προώθηση της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 383626

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης (ΕΔΑ/ΕΦΔ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΙΤΕ εδώ την προκήρυξη βάσει της οποίας υποβλήθηκε το τοπικό σχέδιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΔΕΙΤΕ εδώ την απόφαση ένταξης της Πράξης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, Νέοι/ες επιστήμονες και Αγρότες – ασφαλισμένοι/ες του ΟΓΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 100

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δήμοι Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 505.000,00 €

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΟ 9/8/2013 ΕΩΣ 30/06/2015

 

 

ΔΕΙΤΕ εδώ το φυλλάδιο και εδώ την αφίσα του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση

 

 

image_pdfimage_print