Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Πρόσκληση στην Απολογιστική Εκδήλωση του Τοπ.Σ.Α. «Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης» (28/9/2015)