Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνδυασμένων παρεμβάσεων, σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την τοπική αγορά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ομάδων στόχων και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου αλλά και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αν είσαι άνεργος/η ή νέος/α επιστήμονας ή ασφαλισμένος/η στον ΟΓΑ και μόνιμος/η κάτοικος σε έναν από τους Δήμους Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων τότε μπορείς να συμμετέχεις στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Περισσότερα…

LOGO_tasks_small

 

 • Κατάρτιση - Επιμόρφωση

  Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  Περισσότερα...
 • Συμβουλευτική

  Αντικείμενο της δράσης είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των ωφελουμένων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης καθώς και η υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελουμένων προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

  Περισσότερα...
 • Απασχόληση / Επιχειρηματικότητα

  20 ωφελούμενοι/ες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις 40 ωφελούμενοι/ες θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του Δικτύου που δημιουργείται 40 ωφελούμενοι/ες θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα 12 ωφελούμενοι/ες θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα 2 κοινωνικές επιχειρήσεις θα συσταθούν στις οποίες θα απασχοληθούν 14 ωφελούμενοι/ες

  Περισσότερα...
 • Κοινωνική Οικονομία

  Σύμφωνα με το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

  Περισσότερα...

Τα νέα μας...

Οι τελευταίες 3 αναρτήσεις

 

image_pdfimage_print